Metoda

Moja autorska metoda MOTION (z ang. ruch) to:

Motivation

(motywacja)

Ważne jest odkrycie w sobie motywacji do nauki języków obcych i uzmysłowienie sobie dlaczego jest to dla nas ważne.

observation

(obserwacja)

Polega na całkowitym “zanurzeniu się” w języku, otoczeniu dźwiękami naturalnej rozmowy w codziennych sytuacjach, oglądaniu filmów oraz czytaniu książek, gazet, magazynów i artykułów w internecie w języku obcym.

training

(trening)

Samo zdobycie wiedzy nie wystarczy. Poznane struktury gramatyczne oraz wyuczone słówka należy utrwalać. Najlepiej za pomocą naturalnej, codziennej rozmowy z drugą osobą.

Immerssion

(zanurzenie)

Polega na całkowitym “zanurzeniu się” w języku, otoczeniu dźwiękami naturalnej rozmowy w codziennych sytuacjach, oglądaniu filmów oraz czytaniu książek, gazet, magazynów i artykułów w internecie w języku obcym.

opening

(otwarcie)

Polega na otwarciu na wszystkie bodźce płynące z zewnątrz oraz na wszystkie możliwe źródła, które pomogą nam na poznanie nowego języka (czytanie, słuchanie, rozmowa).

naturalness

(naturalność)

To końcowy etap naszej drogi, kiedy stajemy się niezależnymi użytkownikami języka. Posługujemy się nim naturalnie, choć niekiedy z błędami. Jesteśmy jednak rozumiani przez otoczenie i sami je rozumiemy.

img

W naszej metodzie stawiamy nacisk głównie na komunikację w języku obcym. Oczywiście rozkładamy równomiernie nacisk na wszystkie umiejętności (leksyka, gramatyka, słuchanie, czytanie, pisanie), ale w rezultacie wszystkie one mają doprowadzić ucznia do swobodnej komunikacji po-przez mówienie, czyli:

  • wyrażanie swoich potrzeb, myśli, opinii,
  • formułowanie pytań,
  • uzyskiwanie odpowiedzi

w sytuacjach codziennych, biznesowych oraz podczas egzaminów.

Dlatego też prowadzimy zajęcia w grupach maksymalnie do 7 osób, przy wspólnym stole gdzie stwarzamy warunki podobne do realnych, życiowych sytuacji, czyli rozmowy z różnymi osobami w cztery oczy.

Korzystamy z nowoczesnych podręczników stymulujących naturalną komunikację i wyrażanie opinii na różne tematy. Dotyczy to zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Stale poszerzamy nasz księgozbiór o nowe podręczniki, pomoce naukowe oraz gry językowe, które pozwalają uczyć się poprzez ruch, zabawę, dźwięki, dotyk. W poszukiwaniu nowych inspiracji i materiałów przeszukujemy Internet (fora, grupy językowe i inne) lub tworzymy własne pomoce naukowe.

Nie stawiamy ocen, bo wychodzimy z założenia, że skupianie się na ocenach zaburza (zwłaszcza u dzieci) naturalną motywację do zdobywania wiedzy. Największą nagrodą i satysfakcją powinno być zaś … SAMO ZDOBYCIE WIEDZY.

img

Zadajemy natomiast regularnie prace domowe i egzekwujemy ich wykonanie zarówno u dzieci jak i dorosłych. Zadajemy do nauki słówka i je sprawdzamy. Bazujemy na pozytywnej motywacji do nauki. Uczymy tak, aby uczeń miał okazję do spotkania z językiem obcem jak najczęściej, także poza salą lekcyjną, ponieważ wiemy, że tylko regularny i częsty kontakt z językiem przynosi oczekiwane rezultaty.

Ponadto naukę języka łączymy z poznawaniem kultury, świąt, obyczajów i kulinariów charakterystycznych dla poszczególnych krajów.