Zajęcia indywidualne


To ekskluzywna oferta skierowana do osób, które są zainteresowane spersonalizowanym tokiem nauczania oraz spotkaniami "1 na 1", zwłaszcza pod kątem Business English. Metodę, materiały do nauki oraz tryb nauczania obieram na podstawie indywidualnej diagnozy. Ta opcja umożliwi ci osiągnięcie zamierzonych celów w krótszym czasie przy jednoczesnym dostosowaniu nauki do własnych możliwości czasowych. Zajęcia mogą odbywać się w kameralnej salce w naszej siedzibie lub w miejscu wyznaczonym przez ucznia.


Ceny:

60 - 90 zł brutto*/ 60 minut

90-120 zł brutto*/ 90 minut


* Koszt jest uzależniony od tego jak specjalistycznego przygotowania wymaga uczeń, czy jest to tryb pilny, bardzo intensywny oraz czy zajęcia odbywają się w bliskiej lokalizacji lektora czy wymagają dalszego dojazdu.

Wszystko ustalamy indywidualnie, na pierwszym, bezpłatnym spotkaniu zapoznawczym. :)


Podane ceny są cenami brutto. Przy dłuższej współpracy oferujemy atrakcyjne rabaty.